Værd at vide, når du flytter ind på Plejecenter Marienlyst

I forbindelse med indflytning, vil du blive modtaget af personalet og vist til rette i dit nye hjem. Du vil fremover have en kontaktperson, som vil være dig til hjælp med alt det praktiske.

Lejligheden er dit private hjem. Når du indretter din nye bolig, beder vi dig om at tage hensyn til, at personalet skal kunne udføre deres arbejde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

I den første tid vil der være en del aftaler, som skal være på plads, såsom:

  • Velkomstsamtale
  • Administrationsaftale
  • Pleje- og handleplaner

Ved velkomstsamtalen vil vi lære hinanden at kende, og vi vil lytte til dine ønsker og tanker om fremtiden på Plejecenter Marienlyst. Formålet med samtalen er at afstemme forventninger og skabe et fælles udgangspunkt. Inden samtalen, aftales om dine pårørende skal være med.

Publiceret 12-12-2018