Når du flytter ind, vil du blive modtaget af personalet og blive vist til rette i dit nye hjem. Du vil fremover have en kontaktperson, som vil være dig til hjælp med alt det praktiske og som også vil være din kontakt til myndighederne og din familie, samt hjælpe dig med at planlægge din hverdag.

Umiddelbart efter indflytning vil vi afholde en velkomstsamtale med dig. Målet med samtalen er at skabe fælles udgangspunkt, lære hinanden at kende og lytte til dine ønsker og tanker om fremtiden. Under velkomstsamtalen vil der blive lavet en administrationsaftale. Denne aftale vedrører blandt andet hvilke serviceydelser du ønsker at købe, såsom kostpakker og vask af dit tøj. Inden samtalen aftales det med dig, om du ønsker at invitere dine pårørende med.

 

Publiceret 12-12-2018