Midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold er et tidsbegrænset tilbud til kommunens borgere med behov for pleje og omsorg. Aftaler om midlertidige ophold skal træffes med en visitator i Myndighedsafdelingen i Skive Kommune.

Der er mange praktiske ting man skal huske. Se huskelisten og informationspjece på linket nederst.

Akutstuer

Akutstuer er en mulighed for at undgå indlæggelse på sygehuset. Med åbningen af akutstuer på Plejecenter Marienlyst, styrker Skive Kommune indsatsen overfor syge borgere, som har akut behov for hjælp.

Sygeplejerskerne på akutstuerne er blevet opkvalificerede, så de kan vurdere og behandle mange af de borgere, som tidligere blev indlagt.

Det kan være ældre, som oplever en akut forværring af deres kroniske sygdom eller anden akut tilstand, som kræver tæt opsyn af sygeplejersker. Henvisning til akutpladserne kan ske døgnet rundt på alle ugens dage. Praktiserende læger, vagtlæger, akutafsnit på sygehuset og hjemmesygeplejersker kan henvise til pladserne.

Det er vagthavende sygeplejerske på akutstuerne, der endeligt visiterer til pladserne.

Opholdet på akutstuerne har en varighed på maksimum 5 dage. Opholdet er gratis.

På akutstuerne er der installeret velfærdsteknologi i form af trykfølsomme gulve, automatisk døropluk, vinduesopluk, solafskærmning, gardinfortræk og tænd/sluk af lys.

For borgere, som ikke selv har transportmulighed, sørger kommunen for transport til akutstuen. Borgeren skal selv sørge for hjemtransport, transport til anden midlertidig plads eller plejebolig.

Se pjece omkring akutstuer på Plejecenter Marienlyst på linket nederst.

Publiceret 28-01-2020