Kære pårørende

Som personale har vi et ønske om, at I kommer og besøger jeres nærmeste, som I hidtil har gjort.

Vi forventer et tæt samarbejde med jer som pårørende og håber at I støtter og respekterer de værdier vi arbejder efter. Vi ønsker tæt dialog mellem beboer, jer som pårørende og kontaktperson. Oplever I noget, som I kunne ønske anderledes, er vi altid parate til at drøfte det.

Personalet er behjælpelig i forhold til pleje og praktisk bistand ud fra kommunens kvalitetsstandard. Har I ønsker derudover, f.eks. mere rengøring, er I meget velkomne til at hjælpe hermed eller evt. købe hjælpen af ekstern hjemmeservicefirma.

Der er mulighed for at købe forplejning, når I er på besøg, men I er også velkomne til at medbringe mad og drikkevarer.

Publiceret 23-08-2018